0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[North & Central] – RTM Specialist (Route To Market Specialist)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Chịu trách nhiệm triển khai dự án tại vùng theo kế hoạch rà soát MCP tại khu vực chưa giao NPP nhằm đạt mục tiêu định hướng
  • Lập ngân sách rà soát MCP tại khu vực chưa giao NPP
  • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, xác minh yêu cầu nhâp MCP cho route của NPP
  • Kiểm soát và đảm bảo độ chính xác của MCP
  • Quản lý và phát triển nhân viên

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp ĐH các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế
  • 03 năm kinh nghiệm về Sales và hệ thống phân phối trong các công ty FMCG
  • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý – tổ chức và ra quyết định
  • Kỹ năng giao tiếp, bán hàng. Phân tích, giải quyết vấn đề