0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

PHÓ PHÒNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Tổ chức quản lý, giám sát các nguồn lực thực hiện các chức năng nhiệm vụ của bộ phận dịch vụ hành chính tại Bình Dương, nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, tuân thủ các quy định, hiệu quả

Thiết lập, đề xuất thiệt lập và (hoặc) cập nhật các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến dịch vụ hành chính và triển khai áp dụng cho toàn Tập đoàn, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, cải thiện dịch vụ tăng thỏa mãn khách hàng

Mô tả công việc

Tổ chức quản lý, giám sát các nguồn lực thực hiện các chức năng nhiệm vụ của bộ phận dịch vụ hành chính tại Bình Dương, nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, tuân thủ các quy định, hiệu quả

  • Tham gia vào xây dựng kế hoạch hành động của phòng Dịch vụ hành chánh
  • Đề xuất và quản lý ngân sách hoạt động cho các hoạt động trong nhóm hành chánh đảm bảo ngân sách được kiểm soát và không vượt mức phê duyệt
  • Giám sát việc cung cấp dịch vụ hành chính hàng ngày (vệ sinh, kiểm soát công trùng, xử lý rác thải, y tế, bưu chính, lễ tân, …)

Thiết lập, đề xuất thiết lập và (hoặc) cập nhật/ cải tiến các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến dịch vụ hành chính và triển khai áp dụng cho toàn Tập đoàn, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, cải thiện dịch vụ tăng thõa mãn khách hàng

  • Thiết lập, đề xuất thiết lập và (hoặc) cập nhật/ cải tiến các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến dịch vụ hành chính nhằm nâng cao hiệu quả trong vận hành ngắn hạn, trung hạn
  • Triển khai thực hiện và giám sát đảm bảo tính tuân thủ của các bộ phận liên quan
  • Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hành chính. Phân tích, đề xuất giải pháp và triển khai kế hoạch cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ, thõa mãn khách hàng

Báo cáo

  • Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch, công việc của bộ phận theo các kế hoạch năm, quý, tháng của phòng
  • Báo cáo hàng tháng về việc sử dụng ngân sách hoạt động của các dịch vụ, đưa ra các cải tiến nhằm tiết kiệm ngân sách hoặc cải tiến dịch vụ nếu có
  • Báo cáo khảo sát đánh giá dịch vụ hành chính

Quản lý cấp dưới

Các nhiệm vụ khác


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị hành chính văn phòng

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng quản lý xung đột

Kỹ năng thiết lập và phát triển mối quan hệ (với các ban ngành, cơ quan nhà nước, …)