0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

PM Engineer-Auditor TPM Hà Nam Plant Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện biên soạn nội dung, hướng dẫn, phân tích và giám sát tuân thủ, đề xuất giải pháp liên quan đến các hoạt động bảo trì, TPM. Nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả cho tất cả các thiết bị công ty No 1 Hà Nam ( Ngoại trừ thiết bị IT, xe vận chuyển )


Các điều kiện cần có

  • Có kiến thức về sửa chữa thiết bị máy móc (Cơ/ Điện)
  • Có kiến thức về qui trình thực hiện 1 công tác bảo trì thiết bị
  • Đọc và hiểu được bản vẽ cơ khí/ điện
  • trình độ Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành cơ/ điện