0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Project&Asset Real Estate Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

1.Thực hiện kiểm soát các hồ sơ nghiệm thu dự án đảm bảo tất cả hồ sơ và tài sản nghiệm thu đúng theo yêu cầu của hợp đồng và được bàn giao hồ sơ chất lượng vào thư viện của Khối Bất Động Sản, Khối văn phòng NMBD
2.Thực hiện kiểm soát bàn giao tài sản sau khi nghiệm thu từ dự án/ không từ dự án cho đơn vị sử dụng và cập nhật mã thiết bị lên SAP đảm bảo tất cả tài sản được đảm bảo tài sản được theo dõi đầy đủ và chính xác trên SAP và thực tế của Khối Bất Động Sản, Khối văn phòng NMBD
3.Thực hiện lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ định kỳ, báo cáo kết quả kiểm kê đảm bảo tài sản đúng theo sổ sách tài sản về tình trạng, số lượng, Kiểm soát tình trạng điều chuyển/thanh lý tài sản; cập nhật hồ sơ, theo dõi hoàn trả của Khối Bất Động Sản, Khối văn phòng NMBD
4.Thực hiện triển khai kiểm tra tài sản, giám sát bộ phận thực hiện vệ sinh, bảo quản các tài sản ngưng hoạt động thuộc phạm vi quản lý được CEO phê duyệt giao lại cho Quản lý tài sản chịu trách nhiệm nhằm kiểm soát bảo quản tài sản,thiết bị 3S (vệ sinh, nhận dạng thiết bị điều chuyển).
5. Kiểm soát việc thực hiện bảo hành cho các vật tư/thiết bị/ tài sản (tiến độ, chất lượng xử lý và thỏa mãn khách hàng) của Khối Khối Bất Động Sản, Khối văn phòng NMBD.


Các điều kiện cần có

– Có kiến thức về kỹ thuật, bảo trì máy móc thiết bị, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch, quản lý hồ sơ,..
– Tốt nghiệp Cao Đẳng xây dựng ( dân dụng, cầu đường ) hoặc các ngành liên quan xây dựng
– Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP(SAP) về quản lý dữ liệu Bảo trì, tài sản
– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
– Ưu tiên đã từng làm giám sát các công trình xây dựng Civil , hạng mục thiết bị M&E