0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

SAP DATA INPUT BEVERAGE TEAMLEADER / TỔ TRƯỞNG NHẬP LIỆU NHÀ MÁY NGK

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Triển khai thực hiện mục tiêu KPI của nhân viên Phòng BD Plant SAP Data Input được phê duyệt.

+ Thu thập dữ liệu (đầy đủ, chính xác, kịp thời), phân tích xu hướng và đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra, để điều chỉnh kế hoạch hoặc đưa ra hành động cải tiến kịp thời nhằm đảm bảo  đạt mục tiêu của Phong BD Plant SAP Data Input

+ Kiểm tra độ sai lệch giữa mục tiêu được phê duyệt và kết quả thực hiện để đưa ra giải pháp cải tiến kịp thời đảm bảo đạt mục tiêu của Phong BD Plant SAP Data Input

+ Kiểm tra các kế hoạch công việc phân bổ hằng  tuần / tháng / năm cho nhân viên phòng BD Plant SAP thực hiện công việc kiểm tra và thực hiện cập nhật các báo cáo sản xuất lên hệ thống SAP đảm bảo các số liệu (BTP, TP, nguyên liệu tiêu thụ, activity, Paidtime ….) được cập nhật đầy đủ và chính xác, đảm bảo sản lượng , chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ban hành.

+ Kiểm tra thực hiện việc tuân thủ An Toàn, PCCC, ISO, HACCP, ATLĐ, 5S, khía cạnh môi trường, qui trình, chính sách … và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu của Phòng BD Plant SAP Data Input

+ Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu bộ phận để bàn giao chức năng của bộ phận

Kiểm tra các số liệu trong công việc cập nhật thông số quá trình nhằm đảm bảo tính  phù hợp, phản hồi khi phát hiện không phù hợp nhằm có hành động điều chỉnh kịp thời để cập nhập SAP được chính xác.

+ Theo dõi và kiểm tra số liệu phế phẩm, phế liệu của tất cả các line được nhập lên hệ thống đảm bảo các số liệu chính xác

+ Thực hiện chuyển các nguyên liệu cần xuất cost center sang kho đảm bảo chính xác, kịp thời trên SAP để kho thực hiện nghiệp vụ xuất.

+ Thống kê số liệu thời gian hoạt động hằng ngày của các thiết bị gởi bộ phận Động Lực thực hiện phân bổ hơi.

+ Triển khai dựa trên báo cáo sản xuất từ phân xưởng sản xuất thực hiện cập nhật số liệu đầu vào, đầu ra của line sản xuất (BTP, TP, nguyên liệu tiêu thụ, activity..) thuộc nhà máy Nước giải khát Bình Dương lên hệ thống SAP đảm bảo tuân thủ đúng qui trình qui định

+ Thực hiện áp dụng các tài liệu liên quan đến công việc của phòng BD Plant SAP data input bao gồm các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc….tại nhà máy Bình Dương phù hợp với tài liệu hiện có về các công việc thực hiện liên quan đến SAP, và quy định hiện hành của Khối .


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Ưu tiên biết tiếng anh

01 năm kinh nghiệm về quản lý và nhập liệu, biết sử dụng phần mềm SAP

Kỹ năng quản lý đội nhóm.

Kỹ năng quản lý công việc

Các kỹ năng/năng lực theo bộ năng lực chuyên môn của Khối