0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Senior IT Manager – Application

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Job description:

1.Strategic Planning

Define the strategy of business application software system such as SAP ERP, SAP BI, SharePoint and Digital as well as assist CIO in building IT strategy

Plan, execute, monitor and review the approved IT strategies

2. Project Management (internal & external)

Project management activities which include analyzing and evaluating business requirements, then planning, designing, implementing, testing and supporting business applications in SAP ERP, Business Intelligence, SharePoint, and Digital application (website development, Web service, Mobile and Social, …)

Coordinate and lead the external partners. Agencies to ensure that project implementation completed properly

Responsible for daily operation of department, provides application support, resolves incidents/problems and enhances business application, digital application escalated to the manager level.

Advises and consults with other departments on production business application issues, concerns, problems and questions

Provides ad-hoc reporting, data analysis and decision support required for management decision

Responsible for developing and implementing change control processes for the team to follow

Creates and maintains standards, procedures and documentation related to area of responsibility

Participate in recommending budget items; implements and allocates resources following budget approval

3. Report

4. Staff management

5. Other tasks


Qualifications:

Education

 • Bachelor/ Master degree of Information technology or Information system
 • Knowledge of major system: SAP ERP, Business Intelligence, SharePoint software applications and website, mobile and social application

Experience

 • At least 5 year experience in ERP and application project management
 • At least 5 year experience in IT
 • 4 year experience on implement SAP solution
 • 2 year experience on software development
 • At least 1 year experience at FMCG company

Specific skills

 • Deep experienced in SAP ERP
 • Experienced in business intelligence solution
 • Knowledge in digital marketing (website, web service, mobile and social solution)
 • Experienced in project management on ERP implementation and applications
 • Effectively using interpersonal and communications skills including tact and diplomacy.
 • Providing technical leadership for administrative application
 • Effectively managing applications development projects related to administrative systems including ERP, BI, SharePoint, Digital application, as well as other organization-wide applications
 • Maintaining confidentiality of work related information and materials
 • Establishing and maintaining effective working relationships
 • Good skill of customer service
 • Strategic planning, budgeting and operations within an information technology department