0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

- Kỹ năng đàm phán tốt. - Kỹ năng quản lý kế hoạch. - Kỹ năng giao tiếp tốt.

Show Filter