0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

kỹ năng bán hàng; kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề; kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định; kỹ năng tổ chức và quản lý công việc.