0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức quản lý tốt - Kỹ năng thiết kế chuyên ngành - Khả năng làm việc nhóm - Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt - Kỹ năng phản biện

Show Filter