0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] Process Team Leader Chu lai/ Tổ Trưởng Nhà Nấu

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Thiết lập tài liệu HDCV, sổ tay AM phù hợp với thiết bị của bộ phận và quy định hiện hành của công ty
  • Tổ chức triển khai mục tiêu, kế hoạch mục tiêu và kiểm soát quá trình sản xuất các dòng sản phẩm đúng theo quy trình SOP của công ty đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ban tại bộ phận
  • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại bộ phận nhằm đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất
  • Kiểm tra giám sát độ sai lệch giữa mục tiêu được phê duyệt và kết quả thực hiện tại bộ phận để đưa ra biện pháp cải tiến kịp thời đảm bảo mục tiêu của phòng sản xuất Hà nam
  • Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, ATLĐ, 5S, TPM, quy trình chính sách.. tại bộ phận mình quản lý và đưa ra biện pháp quản lý kịp thời nhằm đảm bảo đạt mục tiêu của phòng sản xuất
  • Kiểm tra giám sát nhằm nhận diện, báo cáo và đề xuất các kế hoạch giảm thiểu rủi ro trong tất cả hoạt động sản xuất tại bộ phận theo chiến lược rủi ro của Công ty

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các trường kỹ thuật Cơ khí, Hóa thực phẩm, Điện, Tự động hóa
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương