0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Kỹ năng quản lý thời gian.Kỹ năng lập điều phối kế hoạch/ quản lý sự án.Kỹ năng giao tiếp.