0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Training Coordinating Executive/ Nhân Viên Điều Phối Đào Tạo

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Thực hiện việc tổ chức, điều phối các lớp đào tạo chức năng, ngoài chức năng, lập báo cáo và phân tích kết quả đào tạo.
  • Điều phối các đo lường trong phòng đào tạo, kịp thời báo cáo và đưa ra các hành động kịp thời
  • Hỗ trợ các dự án mà phòng Đào tạo phụ trách.
  • Đảm bảo các qui trình/ biểu mẫu của phòng Đào tạo luôn được cập nhật phiên bản mới nhất.
  • Thực hiện các công việc khác liên quan được giao từ cấp trên.

Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực…

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển năng lực.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo, ưu tiên làm việc trong ngành FMCG.

Ưu tiên có chứng chỉ về đào tạo, huấn luyện.

Vi tính văn phòng tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Kỹ năng lập điều phối kế hoạch/ quản lý sự án.

Kỹ năng giao tiếp.