0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Blowing Process Supervisor

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

-Triển khai và hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động của bộ phận để đảm bảo hiệu quả mục tiêu.

-Triển khai thực hiện và theo dõi thường xuyên kế hoạch nhân sự nhằm có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.

-Triển khai và giám sát việc vận hành thiết bị, chất lượng chai đảm bảo cung cấp chai kịp thời cho line sản xuất.

-Kiểm soát hao hụt nguyên vật liệu, chai trong quá trình sản xuất đảm bảo hao hụt trong mức quy định và có giải phát kịp thời.

-Theo dõi kiểm soát ngân sách liên quan đến hoạt động của bộ phận phụ trách đảm bảo trong ngân sách hoạt động của phòng.

-Triển khai thực hiện dự án TPM tại khu vực quản lý để đảm bảo mức độ hoàn thành.

-Triên khai đánh giá tình trạng thiết bị/máy móc định kỳ.

-Giải quyết và để xuất giải pháp cho các Issue từ cấp dưới liên quan đến hoạt động của bộ phận.

-Triển khai  thực hiện  & giám sát tuân thủ quy trình, quy định, ATLĐ,PCCC, 5S, hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP.

-Quản lý, giám sát kế hoạch làm việc của nhân viên cấp dưới nhằm xác định các công việc ưu tiên cần thực hiện, và có kế hoạch hành động kịp thời nhằm đảm bảo công việc hoàn thành.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

 


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành : Kỹ Thuật Cơ Khí, Điện.

-Hiểu rõ chính sách chất lượng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy móc thiết bị.

-Có khả năng triển khai và đào tạo TPM.

-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.