0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Chuyên viên cao cấp Kế toán Hàng Tồn Kho /Inventory Senior Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Triển khai, giám sát tất cả các nghiệp vụ Hàng tồn kho như việc Đóng sổ, Phân tích HTK, Kiểm soát XNT, Kiểm kê, Audit nhà máy,.., đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác, đúng luật và đúng quy trình/chính sách công ty. Đảm bảo đóng sổ Hàng tồn kho hàng tháng đúng hạn và đầy đủ

– Triển khai, giám sát việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan Hàng tồn kho như Đóng sổ, Phân tích HTK, Kiểm soát XNT, Kiểm kê, Audit nhà máy,..

– Triển khai, giám sát việc ghi nhận đúng, đủ chi phí phát sinh thực tế của từng bộ phận liên quan vào đúng cost center của bộ phận. Kiểm tra, triển khai, giám sát ngân sách (đúng, đủ), xác nhận ngân sách cho các phòng ban trong quá trình hoạt động. Phối hợp MA kiểm soát tránh phát sinh chi phí ngoài ngân sách. Giải trình các số liệu phụ trách trên báo cáo P&L, Balance sheet, Cash flow

– Triển khai, giám sát sắp xếp luồng dữ liệu, chi tiết dữ liệu liên quan đến các nghiệp vụ Hàng tồn kho theo yêu cầu quản trị của Công ty nhằm cung cấp thông tin dữ liệu cho các phòng ban, đặc biệt là MA để lập dự báo và kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

– Triển khai, giám sát hoạt động hàng ngày nhằm đảm bảo số liệu được đối chiếu giữa sổ con và sổ cái; xử lý các chênh lệch và tồn đọng (các khoản mục treo lâu và bất thường trên sổ kế toán).

– Triển khai, giám sát việc nhận diện rủi ro và đề xuất cải tiến qui trình qui định liên quan nhằm giám sát, kiểm soát hoạt động và tránh rủi ro phát sinh trong nghĩa vụ tài chính trong phạm vi công việc phụ trách, báo cáo cho cấp trên

– Triển khai, giám sát việc lưu trữ chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ Hàng tồn kho một cách đầy đủ, khoa học, và bằng chứng đính kèm theo quy định của nhà nước và nhu cầu quản lý của công ty, đảm bảo việc xử lý giao dịch nhanh chóng, chính xác, đầy đủ dữ liệu gốc phục vụ cho việc quản lý và bảo hộ các quyền lợi của công ty. Hỗ trợ cung cấp chứng từ cho bộ phận kế toán thuế và các bộ phận khác khi có yêu cầu


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Cử nhân Đại Học thuộc ngành Kế Toán – Kiểm Toán hoặc Tài chính DN

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

– Sử dụng phần mềm ERP, ưu tiên SAP hoặc PM ERP khác

– Tiếng anh giao tiếp trung cấp và tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính Kế toán

– Ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương cấp chuyên viên quản lý Hàng tồn kho ở những công ty có quy mô lớn

– Có kinh nghiệm về ngành hàng FMCG, hoặc công ty sản xuất