0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Digital Marketing Executive

 • Địa điểm:
 • Mức lương:
  VND
 • Hình thức công việc:
  Nhân viên chính thức
 • Ngành nghề:
  Quảng cáo/ Marketing/ PR
 • Hạn nộp hồ sơ:
  13/07/2021
 • Cấp bậc công việc
 • Trình độ:
 • KINH NGHIỆM:

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Phối hợp, giám sát & lấy đồng thuận giữa các bên để đảm bảo các chiến dịch của nhãn hàng được thực hiện đúng thời gian và đạt KPIs./Coordination, monitoring & get consensus between the parties to ensure the brand campaign is done on time and achieve KPIs.
 • Phối hợp với Digital Media planner and Optimizer Senior Specialist cùng làm việc với các Agency planning & Buying, Publisher và các phòng ban nội bộ để hỗ trợ lên kế hoạch và  tối ưu hóa chiến dịch./Collaborate with Digital Media Planner and Optimizer Senior Specialist working with planning agency & buying, publishers and internal departments to assist in planning and optimizing on campaign.
 • Chịu trách nhiệm xử lý data của các chiến dịch các thông tin hữu ích nhằm phát triển các kế hoạch truyền thông và chuyển giao cho các bộ phân liên quan.Và đánh giá các chương trình tài trợ của nhãn hàng (nội dung liên quan đến Digital)./Responsible for data processing of useful information campaigns to develop communication plans and deliver them to relevant team. And evaluate the brand’s sponsorship programs (content related to Digital).
 • Báo cáo/ Report

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiêp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh/ University graduate in Marketing or Business Administration
 • Có kiến thức và kinh nghiệm với Facebook và Google (có kinh nghiệm setups ads trên Facebook và Google là lợi thế)/ Has a real knowledge and experience of Facebook, Google ( Specially, knowing how to setup ads for campaigns in Facebook, Google is a plus).
 • Có kiến thức về chức năng, và cách hoạt động của các tool digital: Google Analytics/ Has knowledge of website analytics tool: google analytics.
 • Có khả năng định hình xu hướng thị trường, xu hướng phân tích dữ liệu và phân tích báo cáo/ Is able to identify key marketing insight and analyis data trends. Ability to effectively communication and report statistics /