0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]-Mechanics Supervisor/ Giám sát cơ khí

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Tham gia thiết lập mục tiêu cho bộ phận liên quan đến xây dựng bảo trì cơ sở hạ tầng, nhà xưởng & các dịch vụ cơ khí

-Tham gia thiết lập ngân sách  hoạt động trong phạm vụ chuyên  môn (Nhân sự & trang thiết bị) thuộc phòng  Dịch Vụ Cơ Sở Hạ Tầng

-Tham gia thiết lập/ chỉnh sửa/ rà soát định kỳ qui trình, hướng dẫn công việc, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc của nhân viên đảm bảo phù hợp với thực tế của nhóm cơ khí

-Triển khai và quản lý các mục tiêu của nhóm cơ khí, xây dựng  đã được trưởng bộ phận  phê duyệt.

-Lập và triển khai kế hoạch xây dựng, bảo trì cơ sở hạ tầng , nhà xưởng đảm bảo hoàn thành mục tiêu kê hoạch được giao.

-Giám sát việc thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà xưởng đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ & đạt năng suất theo định mức được duyệt

-Giám sát việc thực hiện xây dựng, sửa chữa, bảo trì đảm bảo đúng yêu các yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và biện pháp thi công được duyệt

-Phối hợp với Kỹ sư xây dựng thực hiện kiểm tra cơ sở hạ tầng để phát hiện hư hỏng và lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời

-Tổ chức, thực hiện khảo sát các yêu cầu về gia công, lắp đặt, sửa chữa thiết bị, vật dụng của các  nhà máy tại Bình Dương để xác định tình trạng, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật.

-Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các yêu cầu về gia công, lắp đặt, sửa chữa thiết bị, vật dụng  đáp ứng yêu cầu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà máy thuộc NM Bình Dương    .

-Phối hợp với các bộ phận yêu cầu nghiệm thu hạng mục/ dịch vụ đã thực hiện để bàn giao cho bộ phận yêu cầu đưa vào sử dụng

-Duy trì hệ thống ISO, HACCP, OHSAS tại bộ phận

-Thực hiện đánh giá thành tích nhân viên theo định kỳ để làm cơ sở cho việc khen thưởng, kỷ luật, phát triển nhân viên

-Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên để đảm bảo hoàn thành công việc

-Báo cáo lên cấp trên sự cố, sự bất thường trong hoạt động của bộ phận để có biện pháp xử lý kịp thời


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiêp Cao đẵng  trở lên, ưu tiên chuyên ngành xây dựng, cơ khí

-Thành thạo Vi tính văn phòng, biết sử dụng Autocad.