0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân Viên Báo Cáo Sản Xuất

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Thực hiện theo dõi ngân sách, chi phí các hoạt động của nhà máy

-Thực hiện tổng hợp kế hoạch nhân sự hàng năm theo sản lượng AOP của nhà máy.

-Thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, ATLĐ, 5S……

-Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo các chỉ số mục tiêu KPI thông tin cho bộ phận có liên quan.

-Tổng hợp KPI hàng quý

-Theo dõi và báo cáo sản lượng so với kế hoạch sản xuất cho trưởng bộ phận.

-Cập nhật độ sai lệch giữa mục tiêu được phê duyệt và kết quả thực tế.

-Thực hiện kierm tra, trình ký các chứng từ của bộ phận.

-Thực hiện các công tác hậu cần và ghi biên bản cuộc họp


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế( quản trị kinh doanh, kế toán…..)