0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân Viên Dự Án Bao Bì/ R&D Packaging Project Executive

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thiết kế, phát triển, cải tiến các quy trình tuần hoàn/ tái sử dụng nguyên vật liệu bao bì và chuyển giao kết quả phù hợp với chiến lược của công ty và R&D

– Thực hiện các dự án thiết bị công nghệ bao bì trong các dự án nhà máy mới và mở rộng nhà máy bao gồm các dự án thiết bị công nghệ của nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, các dự án M&A bao bì

– Đề xuất các tài liệu kỹ thuật: tiêu chuẩn nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm bao bì (Quy trình công nghệ sản xuất, sổ tay tiêu chuẩn sản phẩm bao bì, sổ tay tiêu chuẩn quá trình, kế hoạch HACCP, tiêu chuẩn nguyên vật liệu, sổ tay tiêu chuẩn bao bì) đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất có hệ thống kiểm soát.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ vật liệu, công nghệ hóa học: GPA ≥ 7.0

– Tin học văn phòng, CAD; TOEIC ≥ 700 hoặc tương đương

– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bao bì thực phẩm tại vị trí tương đương