0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Nhân viên thanh toán – dịch vụ truyền thông/Media Payment Executive

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Kiểm tra, theo dõi chi phí quảng cáo thực tế phát sinh của nhãn hàng THP/Check and follow up the brand’s actual expenses incurred.
  • Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện, thanh toán các hợp đồng quảng cáo thuộc bộ phận/Check and follow up the on-going media contract payment.
  • Đảm bảo tính chính xác của việc nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng quảng cáo thuộc bộ phận/Ensure the accuracy of taking over and payment the media contract.
  • Đảm bảo việc thực hiện thanh toán quảng cáo theo đúng ngân sách, thời gian, chất lượng và mục tiêu đề ra/Ensure the execution of media payment as budget, timing, quality and given objective.

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khối kinh tế hoặc có liên quan/University degree is required Economic or others related.
  • Nam/nữ trên 22 tuổi, sức khỏe tốt/Male/Female above 22 years old, good health.
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng/Good computer skills.
  • Anh văn tốt (nghe, nói, đọc, viết)/Good command of English (listening, speaking, reading, writing).
  • 1 năm kinh nghiệm về Media, kế toán/1 year of experiences according to Media, accounting.
  • Kỹ năng tổng quát/General skill/competences