0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Production Beverage Binh Duong Manager/Trưởng phòng sản xuất NGK Bình Dương

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thiết lập và tổ chức triển khai mục tiêu của Phòng sản xuất được phân bổ từ chiến lược và mục tiêu của khối được duyệt

– Thiết lập và tổ chức triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất các dòng sản phẩm đúng theo quy trình SOP của Công ty đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ban hành

– Tổ chức nhân sự sản xuất thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa máy móc thiết bị

– Thiết lập và tổ chức triển khai hệ thống tài liệu sản xuất (Quy trình, quy định, hướng dẫn công việc,…) phù hợp với thiết bị hiện có và quy định hiện hành của công ty

– Lập và tổ chức quản lý ngân sách các nguồn lực (được phê duyệt)

– Hoạch định nguồn nhân lực ngắn – trung – dài hạn, thiết lập kế hoạch nguồn nhân lực hằng năm

– Hoạch định và triển khai các tiêu chuẩn, phương pháp quản lí quốc tế trong quản trị vận hành cần áp dụng cho Phòng Sản xuất

– Nhận diện, quản lý và báo cáo các rủi ro trong tất cả hoạt động sản xuất theo chiến lược quản lý rủi ro của công ty

– Báo cáo các hoạt động có liên quan và đưa ra các hành động kịp thời để đạt được mục tiêu của phòng


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật (Cơ khí hoặc Điện), hoặc Công nghệ thực phẩm
– Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên hoặc đã làm việc ở vị trí Phó/ Trưởng phòng sản xuất ở các nhà máy Bia & NGK từ 04 năm trở lên
– Có năng lực triển khai và giám sát, Audit hệ thống ISO, HACCP, OHS, công cụ IMPAC
– Kỹ năng phân tích và kiểm soát tài chính trong sản xuất

– Hiểu qui trình sản xuất, có khả năng kiểm soát quá trình và chất lượng sản phẩm

– Có khả năng triển khai và đào tạo TPM

– Thành thạo vi tính văn phòng; Ưu tiên Nói và Viết tốt Tiếng Anh