0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] SALES CAPABILITY PLANNING EXECUTIVE/NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH NĂNG LỰC BÁN HÀNG

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Theo dõi đánh giá kết quả việc thực hiện Onboarding của Sales man/ Sales
team.

– Kiểm soát đánh giá tính tuân thủ và chất lượng thiết lập mục tiêu đầu ngày, mục
tiêu đạt thu nhập tối đa từng ngày của đội ngũ quản lý bán hàng.
– Đánh giá tuân thủ và chất lượng kết quả báo cáo hàng ngày của đội ngũ quản lý
bán hàng.
– Phân tích để thiết lập bản đồ năng lực (thu nhập và các KPIs liên quan đến thu
nhập) của đội ngũ bán hàng và quản lý bán hàng.
-Hoàn thành phân tích các KPIs liên quan đến thu nhập tối đa mà chưa đạt của
đội ngũ bán hàng và quản lý bán hàng.
– Kiểm soát đánh giá tuân thủ về chính sách lập lịch của đội ngũ quản lý bán
hàng.
– Phân tích kết quả năng lực (thu nhập và năng lực liên quan thu nhập) so với mục
tiêu cho từng vị trí của đội ngũ bán hàng.
– Theo dõi, cung cấp data cho đội ngũ quản lý lập lịch IDP theo năng lực thu
nhập từng KPIs.
-Kiểm soát kế hoạch thực hiện công việc của đội ngũ bán hàng/ quản lý
bán hàng kênh GT/ MT/ SA/RTM. Đánh giá kết quả sau khi thực hiện kế
hoạch đào tạo.
-Tổng hợp và cập nhật dữ liệu báo cáo của đội ngũ bán hàng và quản lý
bán hàng liên quan đến thu nhập lên hệ thống đầy đủ, chính xác


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành QTKD, Kinh tế.
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về tổng hợp và phân tích dữ liệu.
-Kỹ năng phân tích dữ liệu bằng Excel tốt, Word, Powerpoint.
-Kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng trình bày