0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Sales Targeting Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Đảm bảo việc thiết lập chỉ tiêu bán hàng cho kênh GT/MT/SA theo đúng năng lực, tình hình thị trường, chính sách và thời gian quy định, giám sát việc thực hiện so với kế hoạch
  • Đảm bảo việc thiết lập định mức tồn kho cho kênh GT/MT theo đúng năng lực, tình hình thị trường, chính sách và thời gian quy định, giám sát việc thực hiện so với kế hoạch
  • Đảm bảo việc thiết lập chỉ tiêu SDO cho kênh GT theo đúng năng lực, tình hình thị trường, chính sách và thời gian quy định, giám sát việc thực hiện so với kế hoạch

Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp CĐ trở lên các ngành liên quan
  • Có kinh nghiệm và am hiểu việc thiết lập chỉ tiêu bán hàng, hệ thống phân phối
  • Có kiến thức & kinh nghiệm về hệ thống DMS và hệ thống quản lý khác
  • Kỹ năng vi tính văn phòng tốt
  • Khả năng giao tiếp