0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Supply Planning Manager/ Trưởng phòng kế hoạch cung ứng

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Tổ chức triển khai thực hiện quy trình S&OP (Sale & Operation planning) để kế hoạch sản xuất kinh doanh được thiết lập và phê duyệt  nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, lợi thế kinh doanh ưu đãi địa phương (nếu có), chi phí vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng trong kế hoạch kinh doanh ngắn hạn (1 năm), trung hạn (3 năm).

-Kiểm soát cập nhật các chính sách tồn kho & dữ liệu MRP (nhu cầu bán hàng, master data, …) lên SAP hoặc khi có thay đổi SKU, BOM, Leadtime … để tính toán chính xác nhu cầu nguyên nhiên-vật liệu theo quy định trong  khung quản trị MRP.

-Tổ chức triển khai thực hiện quy trình S&OP (Sale & Operation planning) để kế hoạch sản xuất kinh doanh được thiết lập và phê duyệt  nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, lợi thế kinh doanh ưu đãi địa phương (nếu có), chi phí vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng trong kế hoạch kinh doanh ngắn hạn (1 năm).

-Lập kế hoạch sản xuất thành phẩm, nguyên liệu, bao bì và kế hoạch điều phối (DRP) đến các nhà máy theo kế hoạch nhu cầu bán hàng, xem xét hàng tháng, quý phù hợp với thực tế ngắn hạn (1 năm), trung hạn (3 năm).

-Lập kế hoạch cung ứng sản xuất thành phẩm, nguyên liệu, bao bì và kế hoạch điều phối (DRP) theo dự báo nhu cầu bán hàng, phân bổ sản lượng, … đến các nhà máy theo kế hoạch, xem xét  hàng tháng, quý phù hợp với thực tế  ngắn hạn (1 năm).

-Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tồn kho nhằm đáp ứng thỏa mãn khách hàng với chi phí tối thiểu ngắn hạn (1 năm).


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp đại học, thạc sỹ các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kỹ thuật hoặc chuỗi cung ứng

-Thành thạo vi tính văn phòng

-Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc vị trí có liên quan

-Có kiến thức về quy trình dự báo cung ứng trong ngành FMCG