0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] WH Keeper(Thủ Kho Phế Liệu, Thành Phẩm)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Triển khai cho nhân viên theo kế  kế hoạch làm việc tuần của nhóm.

-Bố chí nhân viên theo kế hoạch nhập kho thành phẩm phế liệu

-Kiểm tra và thực hiện đếm số lượng thành phẩm từ sản xuất

-Xuất hàng từ kho lưu trữ sang kho xuất bán

-Giám sát xe nâng lấy hàng đúng Pin-patch

– Thực hiện kiểm tra hàng tồn kho hằng ngày đảm bảo tồn kho thực tế

-Phối hợp với bộ phận kế toán thực hiện kiểm kê hàng hóa theo kế hoạch được duyệt

-Thực hiện và tuan thủ ISO, HACCP, 5S-ATLĐ

-Thực hiện các chương trình từ HRBP triển khai đúng hạn

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên