0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

CORP. QA PRODUCT & PROCESS MANAGER

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Đề xuất và tổ chức triển khai chiến lược được duyệt bao gồm Chất lượng (hệ thống và sản phẩm), Vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sự thích hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản trị của công ty

-Đề xuất và triển khai kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý toàn công ty (bao gồm đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài), chương trình đo lường giám sát chất lượng sản phẩm chất lượng tại thị trường, chương trình đảm bảo chất lượng NCC, chương trình an ninh và phòng vệ thực phẩm

-Tổ chức, thực hiện các chương trình, hoạt động được phê duyệt

-Quản lý, đào tạo và phát triển nguồn lực đội ngũ Corp. QA Product & Process

-Các nhiệm vụ khác có tính đột xuất


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm hoặc quản trị kinh doanh

-Có kiến thức về quy trình công nghệ liên quan trong ngành thực phẩm/NGK

-Có kiến thức về CL – ATVSTP và các luật định liên quan CL – ATVSTP

-Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 22000/FSSC, HALAL Jakim MS 1500, TCVN ISO/TS 22002-1, 4/AIB

-Có kiến thức Quản lí dự án

-Có kiến thức Quản lí phòng Lab theo ISO 17025

-Có kiến thức và kỹ năng kiểm soát và cải tiến quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC)

-Có kiến thức và kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề

-Có kiến thức và kỹ năng xử lý KNKH, làm việc với CQCN theo luật định về ATTP

-Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương  > 5 năm