0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Giám Sát Lắp Đặt cơ khí / Mechanical Installation Supervisor

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Đề suất ngân sách dự án, ngân sách liên quan đến lắp đặt cơ khí, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án (nếu cần),đảm bảo việc lập, quản lý việc triển khai sử dụng hiệu quả ngân sách của dự án nhằm  thực hiện trong phạm vi ngân sách được duyệt;

Giám sát việc thực hiện dự án liên quan đến lắp đặt cơ khí bao gồm:

+ Kiểm soát kế hoạch dự án liên quan đến lắp đặt cơ khí và tiến độ nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo  đúng kế hoạch. Chịu trách nhiệm về kế hoạch dự án và tiến độ dự án liên quan đến lắp đặt cơ khí. Đánh gía thực tế thi công so với các yêu cầu, tiêu chuẩn được nêu trong hợp đồng; Giám sát và báo cáo thường xuyên về tiến độ dự án với tất cả các bên liên quan; Đánh giá dự án và đánh giá kết quả;

+ Ghi nhận sự không phù hợp của thực tế thi công và yêu cầu sự điều chỉnh cho phù hợp; Kiểm soát việc nhận diện rủi ro,đưa ra kế hoạch hành động và thực hiện ứng phó kịp thời , từ đó giảm thiểu những ảnh hưởng đến mục tiêu dự án liên quan đến lắp đặt cơ khí. Tổ chức việc đào tạo vận hành, bảo trì và bàn giao dự án, thiết bị công nghệ sản xuất cho bộ phận quản lý nhà máy;

+Triển khai và quản lý thay đổi dự án liên quan đến lắp đặt cơ khí và các cản trở để đạt được kết quả dự án. Họp định kỳ với Ban chỉ đạo dự án để cập nhật tình hình dự án và thiết lập chiến lược của dư án

+Thỏa mãn yêu cầu của các bên liên quan nhằm thu thập dữ liệu đầu vào cho quá trình lập kế hoạch dự án liên quan đến lắp đặt cơ khí và giành được sự ủng hộ khi dự án được triển khai; đồng thời giảm tối thiểu khả năng gặp phải các xung đột và tối đa nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án theo mục tiêu đã đặt ra;

Hoàn thành các báo cáo định kỳ và báo cáo khác liên quan đến cơ khí. Đảm bảo việc kiểm soát lưu trữ tất cả hồ sơ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dự án để đảm bảo thông tin của các công việc dự án được lưu trữ đúng và đầy đủ. Đảm bảo việc truyền thông chính xác, kịp thời đến Ban giám đốc, các phòng ban, nhà cung cấp của dự án để kiểm soát tiến độ thi công và biện pháp thi công đạt được mục tiêu của dự án

Đề xuất KPIs và giám sát hoạt động trong phạm vi chịu trách nhiệm cho nhân viên, Quản lý, Giám sát công việc của nhân viên cấp dưới, xem xét công việc đã thực hiện & kế hoạch cho thời gian sắp tới


Các điều kiện cần có

Đại học chuyên ngành Cơ cơ khí, cơ khí tự động / Nhân sự hoặc các chuyên ngành bia, nước giải khát,

Có kinh nghiệm giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí dây chuyền sản xuất NGK

Có kinh nghiệm giám sát thực hiện bảo trì thiết bị cơ khí dây chuyền sản xuất NGK

Am hiểu thiết bị cơ khí, cơ khí tự động về công nghệ chiết Aseptic, công nghệ chiết Cô Đặc trong nghành sản xuất NGK

Có 4 năm kinh nghiệm trở lên trong nghành sản xuất bia và nước giải khát, Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương >= 4 năm

Anh văn giao tiếp