0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Hà Nam] Nhân Viên Kiểm Tra Vi Sinh

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Phân tích chính xác, kịp thời các chỉ tiêu Vi sinh của nguyên vật liệu, bao bì, môi trường, nước cấp, nước thải, bán thành phẩm và thành phẩm từ nước cấp đầu vào đến thành phẩm đầu ra dựa trên tiêu chuẩn ban hành của công ty.
  • Thực hiện việc lấy mẫu vi sinh theo đúng kế hoạch và cung cấp kết quả phân tích để khẳng định hiệu quả của các quá trình và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng được chuyển đến cho người tiêu dùng.
  • Quản lý hóa chất, thiết bị và thực hiện an toàn phòng thí nghiệm.

Các điều kiện cần có

  • Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Hóa Phân Tích, Hóa Thực Phẩm.