0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[HẬU GIANG] – CHUYÊN VIÊN MÔI TRƯỜNG AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

.1 Tổng hợp các báo cáo liên quan đến Môi trường An toàn Sức Khỏe nghề nghiệp và gửi về phòng Corp. EOHS theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
1.2 Thực hiện các báo cáo liên quan đến MT & ATVSLĐ của Nhà Máy, nộp đúng, nộp đủ, và kịp thời cho cơ quan chức năng của Nhà Nước với các hồ sơ chứng từ đúng theo quy định/
1.3 Phân tích các báo cáo liên quan đến lĩnh vực EOHS cửa Khối/ Nhà Máy mình và đề xuất góp ý xây dựng và triển khai kế hoạch để đạt OGSM trong lĩnh vực Môi trường An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp.
1.4 Thực hiện/ phối hợp thực hiện xem xét lãnh đạo liên quan đến môi trường, an toàn sức khỏe ở Nhà Máy
1.5 Báo cáo được thực hiện và lưu trữ đầy đủ theo yêu cầu công ty
2.1. Thực hiện các cuộc kiểm tra đánh giá tuân thủ theo kế hoạch để phát hiện và yêu cầu sửa chữa ngay các sự không phù hợp về môi trường, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp
2.2 Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận tổ chức triển khai việc phổ biến các khía cạnh môi trường và các rủi ro an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến người lao động ở Nhà Máy
2.3 Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát các khía cạnh môi trường có ý nghĩa, các rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp ở Khối/Nhà Máy
3.1 Theo dõi việc thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro EOHS mà Nhà Máy đăng ký với Risk & Audit
3.2 Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận tổ chức triển khai việc phổ biến các khía cạnh môi trường và các rủi ro an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến người lao động ở Nhà Máy
3.3 Hướng dẫn các phòng ban thực hiện việc hoạch định, triển khai diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp về môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp
4.1. Hỗ trợ/ điều phối việc hỗ trợ đoàn thanh tra của các cơ quan địa phương, Corp. EOHS trong việc đánh giá tuân thủ luật định về MT & ATVSLĐ ở cấp Khối/Nhà Máy
4.2. Thực hiện/ hỗ trợ thực hiện quá trình đánh giá ISO môi trường, an toàn sức khỏe ở Khối/ Nhà Máy
4.3 Lập kế hoạch, triển khai, chia sẻ các nội dung về Môi trường An toàn lao động theo kế hoạch được phê duyệt cho công nhân viên Nhà Máy đảm bảo an toàn lao động tại bộ phận
4.4 Hỗ trợ điều phối việc kiểm tra giám sát môi trường lao động bên trong, môi trường bên ngoài, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt đảm bảo tuân thủ luật định theo kế hoạch
4.5 Đề xuất các cải tiến về vấn đề Môi trường, An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp, thuộc Khối/ Nhà Máy
5.1 Hướng dẫn triển khai đào tạo về MT & ATVSLĐ cho các bộ phận nhằm giúp nhân viên nhà máy, nhà thầu hiểu rõ các nội quy – quy định về ATVSLĐ – MT của Công ty cũng như của Nhà nước
5.2 Đề xuất, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện cải tiến về MT & ATVSLĐ cho tất cả các người lao động làm tại Nhà Máy/
5.3 Chia sẻ các cải tiến, good practice/ best practice thực hiện được trong lĩnh vực MT & ATVSLĐ của Nhà Máy với Corp. EOHS và các Nhà Máy khác

  • Những nhiệm vụ có tính đột xuất/ Ad-hoc tasks
  • Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên/ Assignment of line supervisor

Những nhiệm vụ này tương thích với


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng; ưu tiên các ngành: Bảo hộ lao động, Môi trường, Cơ khí, Hóa chất, Công nghệ, Y tế…/ graduate from university or college, preferably OHS, Environment, Mechanical, Chemistry, Technology, Medical, etc.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tại các vị trí tương đương trong ngành sản xuất/ at least 3 years in similar position in the manufacturing industry
Có bằng cấp chuyên môn liên quan Môi trường hoặc An toàn Sức khỏe nghề nghiệp.
Có bằng Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cơ bản (Nhóm 4)
Kiến thức và kỹ năng chuyên môn tối thiểu vị trí phải có:
– Luật định liên quan đến môi trường  và an toàn vệ sinh lao động
– Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Microsoft Power Point, Outlook/ Good at Word, Excel, Microsoft Power Point, Outlook
Ưu tiên biết tiếng AnhEnglish is preferred
Kỹ năng huấn luyện, thuyết trình