0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ HÀ NAM/ QC PHYSICAL CHEMICAL EXECUTIVE HA NAM

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý BTP/TP để làm cơ sở thẩm tra trong quá trình kiểm soát online. Ghi nhận thông tin và báo cáo kết quả

– Thực hiện kiểm tra các mẫu thành phẩm, NCR, validation theo yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan. Thiết lập mẫu chuẩn TP/BTP phục vụ cho quá trình kiểm soát chất lượng

– Sử dụng thiết bị, dụng cụ theo đúng định mức và đảm bảo thiết bị hoạt động chuẩn và sẵn sàng, vệ sinh thực hiện hiệu chuẩn thiết bị đo trong phòng thí nghiệm

– Thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa, cải tiến đã được nhận dạng qua các hoạt động tự đánh giá, hay từ các kết quả audit nội bộ/ bên ngoài nhằm đảm bảo 100% sự không phù hợp có kế hoạch thực hiện dựa trên nguyên nhân sâu xa và được phân tích.

– Cập nhật kết quả KTTN BTP/TP lên SAP

– Kiểm tra chất lượng các mẫu BTP/TP theo yêu cầu từ  theo các yêu cầu thử nghiệm từ dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới và phát triển sản phẩm mới của R&D, hoặc các bộ phận liên quan


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hóa phân tích