0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Ninh Bình] Sales Capabilty Supervior

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Quản lý nhà phân phối & hoạt động kinh doanh tại khu vực phụ trách.
– Chăm sóc khách hàng, chịu trách nhiệm phát triển thị trường.
– Hỗ trợ NPP trong việc đặt hàng, bán hàng, thông tin về tình hình thị trường.
– Nâng cao năng lực nhân viên bán hàng nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất cho NPP.
– Quản lý sales man, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, đánh giá và thúc đẩy doanh số team.
– Đào tạo, huấn luyện, quản lý và đánh giá nhân viên bán hàn


Các điều kiện cần có

– Từ 1 năm kinh nghiệm quản lý, giám sát (ưu tiên FMCG).
– Kỹ năng tuyển dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng.
– Kỹ năng bán hàng, quản lý thị trường & NPP