David Riddle đã làm việc cho Tập đoàn THP với tư cách là thành viên và Phó Chủ tịch HĐQT trong hơn 13 năm qua, đồng thời đã tư vấn cho gia đình Dr Thanh về nhiều khía cạnh trong hoạt động kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

Ông có hơn 50 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có 45 năm làm quản lý tại Châu Á. Trước khi đảm nhận vai trò toàn thời gian tại THP, David đã từng là Phó Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT của một công ty tư vấn quản lý hàng đầu trong 25 năm qua, tư vấn cho khách hàng trên khắp Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ, Lào và Úc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Công việc tư vấn của ông đã mở rộng ra nhiều ngành khác nhau trong đó tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng. Ông cũng có chuyên môn bao gồm xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặt khách hàng làm trung tâm và tạo ra một môi trường nơi mà nhân viên được trao quyền để đạt được thành tích tốt nhất trong sự nghiệp mà họ đã chọn.

Trước khi theo sự nghiệp tư vấn, David đã có 20 năm đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bán lẻ, bao gồm Tổng Giám đốc của nhà bán lẻ toàn cầu Ralph Lauren tại Úc và New Zealand. Trước đó, David là Tổng Giám đốc tại Estee Lauder Companies tại Úc, sau vai trò là Tổng Giám đốc của Clinique.

Sự nghiệp trong ngành bán lẻ của David khởi đầu với hệ thống bán lẻ cửa hàng bách hóa Myer/Grace Bros của Úc. David là người Anh và đã dành sự nghiệp ban đầu của mình trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở London, trước khi chuyển đến châu Á vào năm 1976.