Dạy người khác cũng là học

“Dạy người khác cũng là học” chính là câu nói của Tổng giám đốc Trần Quí Thanh mỗi khi đứng lớp trong các khóa đào tạo. Trong năm 2018, Tân …