Tôi và công ty

Phạm Thanh Tú/ QC Beverage “Cuộc đời của mỗi con người giống như một chiếc thuyền xuôi ngược, lênh đênh trên con nước lúc sóng gió, bão giông. Người cầm …