NHÀ MÁY TUI (*)

“Má Tui hừng đông đi cày bừa, Tía tui hừng đông đi cày bừa, má Tui là một người nông dân, tía tui là một người nông dân, cùng sống …