Câu chuyện ngày D-day

Một câu chuyện có thật được chia sẻ bởi thành viên Nguyễn Trung Nghĩa, công tác tại Văn phòng Quản lý nhà máy Hà Nam. Đây là chuyện diễn ra …