0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU BẢO TRÌ PHÒNG NGỪA, PR DỊCH VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ / PM MASTER DATA/PR SERVICE AND AUDITOR EXECUTIVE

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Thực hiện kiểm soát thiết lập, thay đổi, khóa tasklist, MP Equipment, MIC, tasklist, MP (Maintenance Plan) các thiết bị sản xuất, hiệu chuẩn, nhằm ghi nhận hệ thống đầy đủ, chính xác.

– Thực hiện các báo cáo kiểm soát hoạt động Bảo trì, báo cáo kiểm soát tài sản, báo cáo kiểm soát tồn kho nhằm đảm bảo cung cấp chỉ số đúng để đánh giá hiệu quả Bảo trì và đánh giá KPIs cho bộ phận

– Thực hiện audit tuân thủ về mặt hệ thống SAP- modul PM. Tiến hành tổng hợp, phân tích các kết quả audit và đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao tính tuân thủ của hệ thống (nếu có), tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống SAP- Modul PM một cách hiệu quả để tăng tính kiểm soát/giảm thời gian thực hiện thủ công

– Thực hiện kiểm soát run MRP  cho các  PR  MRO hoặc  hàng consumable, trang thiết bị, công cụ dụng cụ đảm bảo tuân thủ quy trình.


Các điều kiện cần có

– Có kiến thức về vật tư, kỹ thuật, bảo trì máy móc thiết bị, quản lý hồ sơ, báo cáo,…

– Tốt nghiệp Cao Đẳng Kỹ Thuật Cơ/Điện trở lên, hoặc các ngành liên quan

– Thành thạo vi tính văn phòng: excel, word, powerpoint; Am hiểu SAP-PM

– Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu

– 2 năm ở các vị trí làm báo cáo, phân tích