0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Gia Quan Hệ Công Chúng/ Public Relations Expert

Giá trị thp mang lại

 • Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và cạnh tranh trên thị trường FMCG.
 • Môi trường chuyên nghiệp, quy trình chính sách, hệ thống tiên tiến.
 • Chế độ bảo hiểm cho cá nhân và gia đình.
 • Quy trình đánh giá năng lực cá nhân định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.
 • Xe đưa đón.

Mục đích công việc

 • Thiết lập mục tiêu, kế hoạch hành động và triển khai các hoạt động truyền thông nhằm xây dựng hình ảnh nhãn hàng và công ty để đạt mục tiêu truyền thông hằng năm. Phác thảo thông điệp, soạn thảo thông cáo báo chí và tổ chức thực hiện nội dung cho các kế hoạch truyền thông.
 • Quản lý và xây dựng kế hoạch ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông trên báo chí.
 • Quản lý mối quan hệ với các cơ quan báo chí phía Nam nhằm ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng, đại diện phát ngôn của công ty với báo chí. Đề xuất chương trình hợp tác truyền thông với báo chí và tài trợ ngoại giao, CSR, giải thưởng. Đánh giá và giám sát mọi hoạt động triển khai các chương trình tài trợ mà bộ phận đề xuất.
 • Đại diện ban lãnh đạo công ty phát ngôn với cơ quan báo chí theo đúng quy chế phát ngôn của công ty.
 • Đề xuất chi phí và quản lý ngân sách quan hệ báo chí, hợp tác truyền thông.

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đối ngoại, quan hệ công chúng và báo chí.
 • Trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
 • Kỹ năng khác: thiết lập và kiểm soát mục tiêu, xây dựng và tổ chức quản lý ngân sách, phát triển nhân lực.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên.
 • Khả năng hòa hợp và làm việc nhóm hiệu quả.
 • Đáp ứng yêu cầu công tác.