0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Quản Lý Nhãn Hàng

Quyền lợi:

+ Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
+ Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, nghỉ phép, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
+ Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
+ Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý và kỹ năng khác

 


Mô tả công việc:

1. Kế hoạch chiến lược/ Strategic Planning:
Hỗ trợ Quản lý Nhóm nhãn hàng, thiết lập kế hoạch tiếp thị năm cho Công ty/ Assist Group Brand Manager in building Annual Marketing Plan for the Company.

2. Quản lý nhãn hàng/Brand Management:
– Đề nghị, phát triển và quản lý chương trình tiếp thị của các sản phẩm được phân công/ Propose, develop and conduct the Marketing program of assigned products.
– Đề xuất chiến lược giá cho các nhãn hiệu /Establishing the price strategy
– Đề nghị, phát triển và thực hiện kế hoạch khuyến mãi để xây dựng mối liên kết với người tiêu dùng / Propose, develop and implement the consumer activation or promotions to build connection with consumers.
– Theo dõi và phân tích sự phát triển của các sản phẩm được phân công (thế mạnh của ngành hàng, doanh số bán hàng, thị phần) và đề nghị các chương trình tiếp thị, phân phối/ Follow up and analyze the development of the assigned products (brand health, sales, market share) and propose suitable programs.
– Đề nghị, phát triển và thực hiện chiến thuật để gia tăng số lượng bán hàng theo định kỳ và theo miền. / Propose, develop and implement tactical program to drive volume by periods, regions.

3. Các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo tiếp thị / Creative & Marketing Research Activities:
– Chủ động phát triển sáng tạo các ý tưởng cho các phương tiện truyền thông và nghiên cứu các nội dung quảng cáo để hướng dẫn cho các công ty quảng cáo/ Initiate develop creative, media & research briefs and brief to Agencies.
– Làm việc và theo dõi các công ty quảng cáo phát triển các chương trình quảng cáo truyền hình các bao bì, các vật phẩm quảng cáo, các phương tiện giao thông quảng cáo tương ứng với việc tuyên truyền sản phẩm/ Work and follow up with Agencies in developing TVC, packages, POSM, communication vehicles that fit with product communication.

4. Quản lý dự án và các chức năng làm việc liên quan/ Project Management and Cross Function Works
– Phối hợp và hướng dẫn các đối tác bên trong và bên ngoài để đảm bảo các kế hoạch hoàn thành thật tốt / Coordinate and lead internal and external partners to ensure projects done properly and at high quality.
– Phối hợp với trưởng phòng Hỗ trợ Tiếp thị thương mại để dự báo bán hàng và các phương tiện truyền thông quảng cáo cho các kênh/ Coordinate with Trade Marketing Managers to forecast sales and communication means at channels.
– Phối hợp với các phòng ban cho các kế hoạch liên quan/ Coordinate with other Departments for relative projects.

Chức danh cấp trên trực tiếp (Direct supervisor’s title): GIÁM ĐỐC KHỐI MARKETING/ CMO
Quản lý nhân viên (Management of staff): 4


Yêu cầu:

 • Trình độ học vấn (Education Profession)
  – Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh
  – Ưu tiên MBA
 • Số năm kinh nghiệm (Years of working experience)
  – Trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhiều ngành hàng.
  – Có kinh nghiệm trong việc phát triển kế hoạch ngành hàng , kế hoạch kinh doanh.
  – Có kinh nghiệm trong việc quản lý các chức năng lớn/ quản lý nhóm đa ngành hàng.
 • Kỹ năng khác/ Skills:
  – Có thế mạnh về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
  – Kỹ năng dẫn dắt và làm việc với liên phòng ban.
  – Kỹ năng tốt trong việc quản lý dự án.
  – Suy nghĩ logic.