0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

TỔ TRƯỞNG CHENHSONG / CHENHSONG TEAM LEADER

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Triển khai, giảm sát và hướng dẫn thực hiện mục tiêu của Phân xưởng Nhựa – nắp khoén được phân bổ từ chiến lược và mục tiêu của nhà máy Bao Bì được duyệt

– Triển khai, giám sát và hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động để hoàn thành mục tiêu của nhà máy.

– Triển khai thực hiện kế hoạch hành động của phân xưởng đến nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của phân xưởng.

– Triển khai, giám sát và hướng dẫn thực hiện  quản lý ngân sách các nguồn lực tại cụm máy nắp nhựa

– Triển khai kế hoạch sản xuất, kế hoạch ngoài sản xuất, Lập bảng phân công công việc, triển khai và kiểm tra tiến độ đến các  cụm máy nắp nhựa / Chenhsong / Husky Preform & Unique / Kết Tinh/ nắp khoén đảm bảo đáp ứng sản lượng theo kế hoạch.

– Triển khai kế hoạch sản xuất ,kế hoạch ngoài sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất các dòng sản phẩm  đúng theo quy trình SOP của Công ty  đảm bảo sản lượng , chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ban hành.

– Phối hợp với bộ phận QC kiểm tra chất lượng NVL,BTP,Thành phẩm nhằm đảm bảo đúng chủng loại và đủ số lượng

– Phối hợp với bộ phận QC kiểm tra chất lượng NVL,BTP,Thành phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm đạt các chỉ tiêu chất lượng theo quy định từ R&D.

– Phối hợp với bộ phận Bảo trì phân tích issue, đưa biện pháp khắc phục và thống nhất kế hoạch PM định kỳ

– Tổ chức triển khai hệ thống tài liệu sản xuất ( quy trình, quy định, hướng dẫn công việc….)  phù hợp với thiết bị hiện có và quy định hiện hành của công ty..

– Tổ chức thực hiện đào tạo và giám sát nhân viên cấp dưới: các quy trình thủ tục hiện hành liên quan, các kỹ năng cần thiết tiếp nhận công việc, các yêu cầu về bảo vệ môi trường và ATVSTP có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của nhà máy.


Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên: Ngành Điện công nghiệp, điện – điện tử , cơ khí.
 • Nắm vững qui trình, kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
 • Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy móc, thiết bị tạo Nắp nhựa Husky
 • Có khả năng kiểm soát quá trình sản xuất tạo Nắp nhựa
 • Hiểu biết đặc tính của dòng sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng preform Husky & Unique
 • Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy Husky preform và unique
 • Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy móc, thiết bị kết tinh preform.
 • Có khả năng kiểm soát quá trình sản xuất kết tinh preform.
 • Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy Chenhsong
 • Có khả năng kiểm soát quá trình sản xuất tạo preform Chenhsong.
 • Hiểu rõ nguyên lý vận hành máy móc, thiết bị tạo nắp khoén
 • Có khả năng kiểm soát quá trình sản xuất tạo nắp khoén
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Ưu tiên đọc hiểu  tiếng anh cơ bản
 • Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ≥ 4 năm
 • Có 1 năm kinh nghiệm làm quản lý.