Bảo vệ bản thân và gia đình trong mùa dịch

Hạn chế tiếp xúc gần, bảo vệ bản thân và gia đình. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19!