Các công cụ phản hồi tại Tân Hiệp Phát

Với mục đích xây dựng môi trường giao tiếp tích cực và môi trường học hỏi từ những kết quả tích cực hay thất bại giữa các thành viên với nhau, Tân Hiệp Phát chọn sử dụng các công cụ Thank You Note, Phiếu phản hồi, Step up card để ghi nhận và phản hồi.

Minh Phụng