Giáng sinh ấm áp ở Tân Hiệp Phát

Cùng xem them những hình ảnh về mùa Giáng sinh ở Tân Hiệp Phát

Những chiếc thăm may măn đi cùng những phần quà bất ngờ

Ông già Noel mang quà đến các phòng ban

Niềm vui nhận được món quà bất ngờ 
Phòng Payroll
Phòng QA
Phòng Asset
Nhà máy nước giải khát
Phòng Tài chính Kế toán

Nhà máy bao bì

Lê Châu