Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với mong muốn tiếp sức cho những “chiến sỹ thầm lặng” là các bác sỹ, nhân viên y tế, cán bộ đang …