Tân Hiệp Phát tổ chức Mini Game 8/3

“Chúng ta là những người phụ nữ, vừa chịu áp lực xã hội về những chuẩn mực của Nữ giới, Vừa đi làm, phải thể hiện khả năng lãnh đạo và năng lực để tạo ra kết quả của tổ chức. Hãy chia sẻ quan điểm của chị em chúng ta về Giàu”

Minigame 8-3 dành cho đại gia đình THP cùng tham gia. Theo dõi chi tiết ở phía dưới nhé!

Theo dõi tại Fanpage chính thức

Tập đoàn Tân Hiệp Phát: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

Fanpage CEO Trần Quí Thanh: https://www.facebook.com/CEOTRANQUITHANH/

Fanpage DCEO Trần Uyên Phương: https://www.facebook.com/phuonguyentran.thp/

Fanpage DCEO Trần Ngọc Bích: https://www.facebook.com/TranNgocBichTHP/

 

Minigame-8-3