[Video] Tân Hiệp Phát nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Với Tân Hiệp Phát, đây là thành quả nỗ lực không chỉ tạo ra các sản phẩm về nước uống mà chúng tôi thực sự đầu tư tâm huyết, đặt cả trái tim mình vào đó để mang đến các sản phẩm nước uống tốt cho sức khỏe và là niềm tự hào của người Việt Nam.