THP nỗ lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn giãn cách

Hồng Nhiên

Với THP, khoảng cách không thể là trở ngại nếu chúng ta cùng đồng lòng hướng về mục tiêu chung, tập thích nghi với những điều mới mẻ, bình tĩnh, tự tin để phát huy bản lĩnh chung sống cùng đại dịch.
Hãy cùng THP nhìn lại cách vượt qua từng rào cản để thích nghi với việc đào tạo mùa giãn cách thông qua các lớp đào tạo, đánh giá được diễn ra xuyên suốt trong thời gian vừa qua nhé.