Tôn vinh quản lý đạt thành tích xuất sắc năm 2018 – Khối Sales

Thành công hay thất bại của một chiến binh quản lý bán hàng được đo đếm bằng chính bảng thu nhập của nhân viên bán hàng.

Trong năm 2018, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có 3 Giám sát bán hàng thuộc Khối Phát triển khách hàng đạt danh hiệu Chiến Binh Quản lý xuất sắc.