THP GROUP – BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2020

Với doanh nghiệp gia đình, tôi nghĩ tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết chắc chắn cao hơn các công ty đại chúng. Do vậy, người lãnh đạo sẽ cư xử với cán bộ, công nhân viên như là những thành viên trong gia đình lớn. Họ luôn nhìn người lao động như là một phần của công ty, từ đó đào tạo, hun đúc và phát triển.” – CEO Trần Quí Thanh
Hãy trở thành một phần trong gia đình lớn của chúng tôi mang tên Đại Gia Đình Tân Hiệp Phát để được làm việc trong một môi trường “cộng tác, được thể hiện và phát triển năng lực, được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng”!
👉 Các vị trí tuyển dụng:
▶ Chuyên viên Công nghệ thông tin
▶ Chuyên viên Kiểm toán
▶ Quản lý bán hàng
▶ Nhân viên Vận hành máy
▶ Và nhiều vị trí khác tại Website tuyển dụng
👉 Ứng tuyển bằng cách gửi CVs mới nhất về địa chỉ:
💌Email: Recruitment@thp.com.vn
▶Nút Ứng tuyển dưới mỗi vị trí trên Website Tuyển dụng

Leave a Reply