Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp tại Tân Hiệp Phát

Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp (Career Development Roadmap), một trong những dự án được triển khai để hiện thực hóa cam kết của THP về một môi trường làm việc mà ở đó “tất cả các thành viên đều có cơ hội và được tạo điều kiện để phát triển”.

Mục tiêu chính của dự án là nhằm giúp nhân viên nhận biết được các cơ hội phát triển tại Tân Hiệp Phát (theo chiều ngang, chiều dọc, chiều sâu của vị trí) và các yêu cầu phát triển cho từng vị trí trong phòng ban chức năng một cách rõ ràng, minh bạch, cụ thể, từ đó nhân viên có thể chủ động chuẩn bị cho mình những năng lực còn thiếu để sẵn sàng cho các cơ hội trong tương lai.

#THPGroup #CareerRoadmap #Development

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Leave a Reply