Chính sách

Phản hồi 360 độ sẽ giúp nhân viên hoàn thiện hơn

Phản hồi 360 độ sẽ giúp các thành viên phát hiện ra điểm cần cải tiến để hoàn thiện bản thân một cách toàn diện hơn. Chính vì vậy, trong mỗi kỳ đánh giá thành tích thành viên sẽ thực hiện phản hồi 360 độ cho khách hàng, đồng nghiệp và cấp quản lý bằng […]

Tổ chức thành công khi cá nhân thành công tại Tân Hiệp Phát

Tại THP, mục tiêu của tổ chức sẽ được phân bổ xuống từng cá nhân và kết quả cá nhân đóng góp hoàn thành tương ứng với tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của đơn vị và tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của đơn vị tương ứng với tỉ lệ hoàn thành mục tiêu […]

100% Nhân viên đều có thể trở thành Tổng Giám Đốc của Tân Hiệp Phát

Đây là cam kết của Ban Lãnh Đạo Tân Hiệp Phát đối với ứng viên và thành viên tại Tân Hiệp Phát trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ, tạo môi trường cho tất cả các nhân viên trong Tập đoàn có cơ hội phát triển như nhau. Để làm được điều đó, chúng […]

“Chỉ cần bạn làm tốt tại vị trí của mình, công ty sẽ biết và ghi nhận.”

“Chỉ cần bạn làm tốt tại vị trí của mình, công ty sẽ biết và ghi nhận.” Đây là lời cam kết của Tân Hiệp Phát với tất cả thành viên khi đã gia nhập vào Tập đoàn.  Nhân viên được tạo cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực cá nhân, đồng […]

Kế Hoạch Phát Triển Nghề Nghiệp Rõ Ràng

Mỗi cá nhân có nhu cầu phát triển tại THP đều được thiết lập IDP (kế hoạch phát triển cá nhân) với mục tiêu rõ ràng, kế hoạch cụ thể. IDP được rà soát định kỳ với sự giám sát, hỗ trợ từ cấp quản lý trực tiếp, nhân viên bám sát kế hoạch để […]

Chọn lọc và phát triển THP Family Pool

Chọn lọc và phát triển nguồn lãnh đạo tương lai và nguồn chuyên gia đầu ngành (*) cho THP (tên gọi THP Family Pool) là những cá nhân thể hiện trọn vẹn và vượt trội giá trị cốt lõi, được nhận diện và phát triển đủ năng lực yêu cầu, kế thừa các vị trí […]